Những đối tác phân phối dự án Vega City Nha Trang chiến lược

Tập đoàn KDI Holdings đã tổ chức lễ ký kết công bố các đối tác chiến lược của dự án Vega City Nha Trang. Lễ ký kết đối tác chiến lược giữa đại diện chủ đầu tư Công ty CP Vega City, Công ty Phoenix Property và Công ty kinh doanh và dịch vụ bất […]

Viện Dưỡng lão nằm ngay trong Khu đô thị đầu tiên tại Hà Nội

Virus Covid 19 giúp chúng ta nhận thức nghiêm túc hơn vai trò của sức khoẻ quan trọng thế nào?Không gian sống, sinh hoạt, nghỉ ngơi thư giãn để tái tạo năng lượng sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.CEO CARE – Đây là Trung tâm dưỡng lão theo phong cách và tiêu chuẩn Nhật, […]